TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Seuran toiminta:
Jäseniä 186. Sääntöjen määräämät kokoukset, vuosikokous tammi-helmikuussa ja kesäkokous elokuussa. Maanvuokraajia 104 kpl ja 11269 ha. Lahtivajan muuttaminen ilmoitetuksi elintarviketilaks. Kylmiön rakentaminen. Seuran säännöt täältä.

Jäsen- ja vieraslupamaksut 2019:
Jäsenmaksu 30 €, koejäsen 50 € maksut tilille FI63 5642 3440 0012 43. Maanomistaja joka ei metsästä ei maksa myöskään jäsenmaksua. Yli 70 vuotiaat vapautetaan jäsenmaksusta.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten vuosimaksu 100 € ja kertamaksu 500 €.
Katso liite: Jäsenmaksut ja vierasluvat
 
Riistanhoito:
Riistapeltoja 3 paikkaa n. 3,0 ha. Nuolukivet hirville.
Pienpetojen pyynti: kannustimena pyyntiraha kettu ja supikoira 20 €, minkki ja näätä 10 €. Tapporaha maksetaan vain seuran alueelta pyydetyistä pienpedoista

Riistakannat ja -laskelmat:
Riistakolmion laskenta vuosittain talvi- ja kesälaskenta

Metsästys:
Hirvenmetsästys: Osallistutaan yhteisluvanhakuun. Ajometsästyksenä ja koiralla metsästys. Talkootyönä tehdään ja huolletaan/rakennetaan passipaikkoja ja ampumatorneja. Vieraslupia myydään jäniksen, hirven ja metsäkanalintujen pyyntiin.
Hirvenpyyntiin osallistumaan aikovien tulee ilmoittautua hirvenpyynnninjohtajalle kesäkokoukseen mennessä.
Ehto hirvijahtiin: Talkootyössä käynti 2 päivää tai 50 € maksu.

Karhunmetsästyksessä lähdetään mukaan Pelkosenniemen metsästysseurojen väliseen yhteislupaan. Pyritään järjestämään karhunmetsästys elo-syyskuussa havaintojen perusteella.
 
Ampumatoiminta:
Riistanhoitoyhdistyksen radalla harjoitusammuntoja ja kilpailut.
Osallistutaan rhy:n järjestämään hirvenammuntakilpailuun.

Kenneltoiminta
Koirakokeisiin hirvi, kanalintu ja jäniskilpailuihin luovutetaan koemaastoja. Tarvittaessa oppaat ja tuomarit ko. kilpailuihin. Haetaan kokeita. Seura liittyy tarvittaessa muihin järjestöihin
 
Koulutus ja neuvonta
Osallistutaan lihankäsittely, metsästys- ja riista-alan koulutuksiin sekä rhy:n järjestämiin koulutuksiin.
 
Tiedotus- ja yhteistoiminta
Huhtikuussa jäsentenväliset pilkkikilpailut. Kesällä ampumakilpailut7-harjoitukset. Syys-lokakuussa järjestetään hirvipeijaiset.

Huomionosoitukset
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi jäsen 70 vuotta täytettyään -> vapautetaan jäsenmaksusta.

Lsätietoja:
Talkoojaosto vetäjät Arvo Pyhäjärvi, Petri Puurula varalla Markku Kallio.
Talonmies Eino Kortelainen, varamies Mika Kortelainen.
Ampumaharjoitukset Markku Kallio ja Pasi Alatalo.
Kenneltoiminta Tarja Kallio
Riistanhoito Juha Rytilahti
Pilkkikilpailut puheenjohtaja, hallitus jakaa muut toiminnat

Taloussuunnitelma

Tulot   Menot  
Hirvimyynti + peijaiset 4000 € Hallinto   350 €
Jäsenmaksut 2400 € Hirviluvat 2500 €
Vierasluvat   200 € Peijaiset   800 €
Talkoomaksu 400  € Lihankäsittely   300 €
  Pientarvike 500 €
Kaatoluvat  2500 € Ampumarata   100 €
    Kiinteistökulut 650 €
Hirventaljat     200 € Riistanhoito   800 €
Rahoitustarve  3000 € Kaluston hankinta   400 €
    Kilpailut   400 €
    Kylmiö 16000 €
    Mairivaaran auraus 500 €
    Muut hankinnat 1350 €
    Talousohjelma 500 €
Yhteensä 12700 € Yhteensä 25150 €


Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
Jäsen- ja vierasluvat sekä hirvenlihan myynti, huutokauppa peijaisissa ja suoramyynti.

Vuoden 2018 toimintakertomus