TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Seuran toiminta:
Jäseniä 186. Sääntöjen määräämät kokoukset, vuosikokous tammi-helmikuussa ja kesäkokous elokuussa. Maanvuokraajia 104 kpl ja 11550 ha. Seuran säännöt täältä.

Jäsenmaksu: 20 €, koejäsen 30 € maksut tilille FI63 5642 3440 0012 43. Maanomistaja joka ei metsästä ei maksa myöskään jäsenmaksua. Yli 70 vuotiaat vapautetaan jäsenmaksusta.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten vuosimaksu 100 € ja kertamaksu 500 €.
 
Riistanhoito:
Riistapeltoja 3 kpl n. 1,5 ha. Nuolukivet hirville.
Pienpetojen pyynti: kannustimena pyyntiraha kettu ja supikoira 20 €, minkki ja näätä 10 €.

Riistakannat ja -laskelmat:
Riistakolmion laskenta vuosittain talvi- ja kesälaskenta

Metsästys:
Hirvenmetsästys: Ajometsästyksenä ja koiralla metsästys. Talkootyönä tehdään ja huolletaan/rakennetaan passipaikkoja ja ampumatorneja. Vieraslupia myydään jäniksen, hirven ja metsäkanalintujen pyyntiin.
Hirvenpyyntiin osallistumaan aikovien tulee ilmoittautua metsästyksenjohtajalle kesäkokoukseen mennessä.
Ehto hirvijahtiin: Talkootöissäkäynti tai 50 € maksu.

Karhunmetsästyksessä lähdetään mukaan Pelkosenniemen metsästysseurojen väliseen yhteislupaan. Pyritään järjestämään karhunmetsästys elo-syyskuussa havaintojen perusteella.
 
Ampumatoiminta:
Riistanhoitoyhdistyksen radalla harjoitusammuntoja ja kilpailut.
Osallistutaan rhy:n järjestämään hirvenammuntakilpailuun.

Kenneltoiminta
Koirakokeisiin hirvi, kanalintu ja jäniskilpailuihin luovutetaan koemaastoja. Tarvittaessa oppaat ja tuomarit ko. kilpailuihin. Osallistutaan hirvenhaukkukoetuomarikoulutukseen.
 
Koulutus ja neuvonta
Osallistutaan lihankäsittely, metsästys- ja riista-alan kolutuksiin sekä rhy:n järjestämiin koulutuksiin.
 
Tiedotus- ja yhteistoiminta
Huhtikuussa jäsentenväliset pilkkikilpailut. Elokuussa ampumakilpailut. Lokakuussa järjestetään hirvipeijaiset.

Huomionosoitukset
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi jäsen 70 vuotta täytettyään -> vapautetaan jäsenmaksusta.

Lsätietoja:
Talkoojaosto vetäjä Erkki Luukinenja varalla Markku Kallio.
Talonmies Eino Kortelainen, varamies Mika Kortelainen.
Ampumaharjoitukset Markku Kallio ja Pasi Alatalo.
Kenneltoiminta Tarja Kallio
Riistanhoito Juha Rytilahti
Pilkkikilpailut puheenjohtaja

Taloussuunnitelma

Tulot   Menot  
Hirvimyynti + peijaiset 4000 € Hallinto   350 €
Jäsenmaksut 2000 € Hirviluvat 3000 €
Vierasluvat   200 € Peijaiset   800 €
Talkoomaksu 400  € Lihankäsittely   300 €
  Pientarvike 500 €
Kaatoluvat  2500 € Painesäiliö + vesitutkimus   2000 €
    Kiinteistökulut 650 €
Hirventaljat     200 € Riistanhoito   800 €
Rahoitustarve   Kaluston hankinta, pakastin   1500 €
    Kilpailut   400 €
    Kylmiö 2000 €
    Mairivaaran auraus 500 €
    Muut hankinnat 1350 €
    Talousohjelma 500 €
Yhteensä 9300 € Yhteensä 14650 €

Varojen käytön päätavoitteet
Nylkyvajan lattian korjaus. Hirvenpyyntiin liittyvät kulut ja riistanhoito.

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
Jäsen- ja vierasluvat sekä hirvenlihan myynti, huutokauppa peijaisissa ja suoramyynti.

Vuoden 2017 toimintakertomus